Algemene informatie over de zorg in de specialistische GGZ

In de specialistische GGZ die langer dan 12 à 13 sessies kan duren en waarbij er sprake is van complexe problematiek werk ik samen in een interdisciplinair samenwerkingsverband. Hierin zit naast mijzelf als GZ psycholoog ook een psychiater, een psychotherapeut, een medisch verpleegkundige en een maatschappelijk werker.
De intake kan door een collega worden uitgevoerd waarna er een voorstel voor toedeling naar een of meer behandelaren wordt aangeboden. De cliënt heeft hier uiteraard ook een stem in.
Tijdens de behandeling vindt er regelmatig cliëntoverleg plaats en zorgen wij als team voor de optimale behandeling van uw klachten.