Algemene informatie over de zorg in de Basis GGZ

Eerstelijns psychologische zorg heet sinds 2014 Basiszorg GGZ (Basis GGZ) .

Deze psychologische zorg is grotendeels opgenomen is in uw ziektekostenverzekering. Nieuw sinds 2014 is dat u voor lichte problematiek door uw huisarts / of de huisarts-assisterende psychologisch begeleider (POH GGZ), behandeld zult worden. Indien uw klachten ernstiger zijn dan volgt een verwijzing naar de psycholoog waarbij het aantal vergoede gesprekken afhangt van de ernst van de klachten. U kunt aan de hand van uw klachten ingedeeld worden in de volgende zorgzwaarteproducten:

Kosten basiszorg Basis GGZ “Kort” 
Dit zorgproduct bestaat uit 294 minuten psychologische zorg wat overeenkomt met 5 zittingen. Het klachtenprofiel is overwegend problematiek van lichte ernst, waarbij sprake is van een laag risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en aanhoudende of persisterende  klachten.

Kosten basiszorg Basis GGZ “Middel”
Dit zorgproduct bestaat uit 495 minuten psychologische zorg dat overeenkomt met  8 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend problematiek van matige ernst, waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Kosten basiszorg Basis GGZ “Intensief”
Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeenkomt met  13 zittingen. Het klachtenprofiel bestaat uit overwegend ernstige problematiek waarbij sprake is van een laag tot matig risico, een enkelvoudig beeld of eventueel lage complexiteit en de duur van de klachten beantwoordt aan de criteria uit de richtlijn voor het betreffende ziektebeeld.

Het zorgaanbod van kort, middel en intensief kenmerkt zich door:

  • Eerste diagnostiek o.b.v. screeningsinformatie vanuit basiszorg;
  • Generalistische karakter van diagnostiek en behandeling;
  • Disfunctioneren en lijdensdruk (persoonlijke ziektelast), verwachte effectiviteit van behandelen en inschatting risico recidive en/of verergering is leidend;
  • Matched care bij doorverwijzing;
  • ROM en indicatietoetsing met als doel goede zorg voor de client;
  • Nazorg, ondersteuning en terugvalpreventie.

Kosten basiszorg Basis GGZ “Chronisch”
Dit zorgproduct bestaat uit 750 minuten psychologische zorg dat overeenkomt met 12.5 zittingen. Dit product is voor cliënten met instabiele of stabiele chronische problematiek, waarbij sprake is van een laag tot matig risico. Vaak hebben cliënten een traject binnen de GGGZ achter de rug en is er veelal sprake van onderliggende persoonlijkheidsproblematiek.

Houdt u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het verplichte eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar. De consulten worden bij de client gedeclareerd bij afronding van de behandeling. De cliënt dient de factuur in bij de verzekering.

Praktijk Zuid ondersteunt de huisarts ook middels consultatie van de POH GGZ. 

Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.