Behandelmethodiek

In de therapie gebruik ik veel kenniskaders en methodieken uit de Transactionele Analyse (TA). Dit biedt de cliënt een prettig en makkelijk toegankelijk denk en werkkader. Veel complexe processen die zich in het leven afspelen zijn met TA modellen inzichtelijk te maken.
Vaak volgen cliënten ook een tweedaagse introductiecursus TA. Zo verwerven zij een bescheiden basis aan psychologische kennis waardoor hun lastige denk- en gedragspatronen makkelijker herkenbaar worden. Ook komen oplossingsstrategieën dan beter in beeld.

Schematherapie sluit erg aan bij de Kaders van TA. Het integreert theorieën en technieken uit de cognitieve gedragstherapie, interpersoonlijke psychotherapie, Transactionele Analyse, Gestalttherapie, psychodynamische therapie en hechtingstheorie.

Daarnaast heb ik een basisopleiding EMDR. Dit helpt bij het verwerken en loslaten van traumatische ervaringen. Een EMDR behandeling is altijd ingebed in een aantal therapeutische gesprekken.

Onder deze technieken ligt tevens een stevige kennis en scholing in psychodynamische processen. Interne pijn en verwarring zijn veelal ingebed in het systeem waarin men is opgegroeid en het systeem waarin de cliënt nu leeft. Inzicht in de knelpunten en in de kansen om een eigen goed denk-, gevoels- en gedragskader op te bouwen zijn meestal van groot belang.

Diagnostiek
Voor communicatie met huisartsen maak ik tevens gebruik van DSM V classificatie.