Tarieven en verzekering

Meestal vragen cliënten therapie die door hun verzekering wordt betaald. Praktijk Zuid levert via de landelijke organisatie 1NP gecontracteerde zorg die door alle verzekeringen vergoed wordt.
Voor verdere informatie over de vergoeding van verzekerde zorg; Klik op ‘Verwijzing van 1nP’ in het linker menu.

Soms willen cliënten de therapie zelf betalen. Dat kan bij ons uiteraard ook.

Sinds 1 januari 2014 heeft de huisarts een spilfunctie in de verwijzing naar de Basis GGZ en naar de Specialistische GGZ.
De psycholoog van Praktijk Zuid heeft tot doel de huisartsen te ondersteunen bij de GGZ problematiek in de praktijk en neemt hiermee zorg bij de huisarts uit handen.

Er is sprake van twee behandelkanalen:

  1. de Basis-GGZ (BGGZ)
  2. de Specialistische GGZ (SGGZ).

Praktijk Zuid biedt zowel vergoede zorg in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ.

In de Basis GGZ krijgt u een behandelaanbod Kort, Middel, Intensief of Chronisch .
Dit komt neer op een aantal behandelsessies van gemiddeld 5 – 8 – 13 – 12 sessies die door de verzekering worden vergoed.
In 2019 is daar voor ons de optie bij gekomen om zorg in de Basis GGZ te verlengen tot ongeveer 20 sessies wanneer korte aanvullende zorg nodig is.

In de Specialistische GGZ zijn uitgebreidere begeleidingsmogelijkheden. Deze zijn elders op deze website beschreven. Bekostiging loopt altijd tussen behandelaar en verzekering.  De cliënt zit hier niet tussen.

Houd u er rekening mee dat de kosten voor een gesprek meetellen voor het jaarlijks verplichte eigen risico. Dit eigen risico is niet van toepassing op kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Voor cliënten die zelf willen betalen volgt Praktijk Zuid de door de NZa vastgestelde tarieven voor de Basis GGZ of de Specialistische GGZ.

Het tarief voor 2020 is : € 110,27 per consult

Praktijk Zuid hanteert voorwaarden en tarieven voor no-show of te laat afgezegde consulten. Een gemiste afspraak (no show) wordt in rekening gebracht.
Indien u verhinderd bent voor uw afspraak, dient u minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen. Alle afzeggingen binnen 24 uur van tevoren worden in rekening gebracht.
Tarief gemist/te laat afgezegd consult 2020: € 110,27.

Voor coaching en relatietherapie gelden aparte tarieven.

Leveringsvoorwaarden kunt u hier downloaden (PDF 1,3 Mb).