Werkwijze

Intake en werkafspraken therapeutische begeleiding 
Hieronder tref je mijn werkafspraken aan voor therapeutische begeleiding.

Aanmelding

Als u contact opneemt met Praktijk Zuid voor het maken van een afspraak voor het eerste gesprek/ de intake, wordt u te woord gestaan door Richard Driessen, bureaumedewerker van Praktijk Zuid of door Joost Levy zelf.

Het eerste gesprek / de intake

Joost Levy verzorgt altijd de intake/ het eerste gesprek. De communicatie in de praktijk verloopt telefonisch en/of per e-mail.

In het eerste gesprek leg je je probleem voor. Ik stel daarbij veel vragen om alle facetten van het probleem in kaart te brengen. Aan het einde van het gesprek volgt de voorlopige diagnose en bespreken we wat er aan gedaan kan worden. Samen werken we vervolgens aan een oplossing op je vraag.

 • Therapeutische begeleiding kent de volgende fasen:
  – Intake fase: (oriëntatie met de cliënt)
  – Diagnostische fase (duidelijkheid scheppen in de vraag van de cliënt)
  – Werkdoelen formuleren
  – Werken aan de werkdoelen
  – Tussentijdse bepaling van de resultaten en evaluatie.
  – Afsluiting: eindevaluatie en afronding.
 • Het aantal bijeenkomsten kan vooraf worden besproken of er kan met een open begeleidingsplanning gewerkt worden.
 • Een bijeenkomst duurt 50 minuten. Andere afspraken kunnen ook worden gemaakt.
 • Frequentie wordt in overleg vastgesteld.
  Wanneer de werkdoelen concrete zijn geformuleerd en er een duidelijke start is gemaakt met het praktisch werken aan de werkdoelen, kunnen er langere perioden tussen bijeenkomsten zitten.
 • De werkdoelen zullen schriftelijk worden vastgelegd.
 • Tussen de bijeenkomsten zal de cliënt werkopdrachten krijgen. Dit kan zijn door middel van gesprekken en (huis)werkopdrachten, evt. met literatuurstudie, praktijkoefening,  praktijk en ervaringen.
 • De bijeenkomsten vinden plaats aan de Fruithoeve 8, 6846 JH in Arnhem.
 • Vertrouwelijkheid:
  – Al wat besproken wordt tussen therapeut en cliënt is vertrouwelijk.
  – Er wordt geen voortgangsinformatie verstrekt aan derden zonder overleg met de cliënt en toestemming door de cliënt.
 • Gesprekken die 24 uur vooraf zijn geannuleerd worden niet berekend.
 • Op het moment dat de therapie wordt afgerond, vindt er een afrondend gesprek plaats tussen cliënt en therapeut. Hiertoe verplichten beide betrokkenen zich.
 • Facturen worden wanneer de verzekering vergoed eenmalig aan het einde van de behandeling verstuurd. De verzekerde dient de factuur in bij de eigen verzekering. Bij eigen betaling door de  cliënt vindt maandelijkse facturering plaats.

Vaak volgen mensen die therapeutische begeleiding krijgen ook de tweedaagse introductiecursus Transactionele Analyse die ik regelmatig geef. Transactionele Analyse geeft heldere concepten die mensen privé en op het werk inzicht geven in de gedragspatronen die ze hebben. Ook helpt het te zien wat je wezenlijke authentieke behoeften zijn en hoe je deze een belangrijkere plaats in je leven kan laten innemen. Komende data zijn:

 • 18 en 19 april 2024.

Volg deze link voor informatie over de inhoud van deze introductiecursus Transactionele Analyse (TA) en om je in te schrijven.

Praktijk Zuid is lid van het QS Gezondheidsmanagement netwerk:

Ook is Praktijk Zuid lid van Stichting 1np:

Stichting 1nP logo